ساپورت گالوانیزه

ساپورت گالوانیزه

به منظور نگهداری کانال های هوا از ساپورت گالوانیزه استفاده می شود، پروفیل گالوانیزه با نامهای دیگری نیز شناخته شده است.

مشخصات زیره ساپورت:

  • پروفیل چنل از ورق گالوانیزه ساخته و با ضخامت های مختلف ورق بسته به سایز تولید می گردد.
  • ضخامت ورق گالوانیزه به ابعاد پروفیل گالوانیزه بستگی دارد.

نحوه اجرای زیره ساپورت

زیره ساپورت

 

به دلیل اینکه کانال های هوا و هواسازها به طور معمول زیر سقف کار میشوند و به صورت معلق هستند نیاز به نگهدارنده از سقف و دیوار های جانبی دارند.

به همین منظور از زیره ساپورت برای این کار استفاده می شود؛ به طوری که در زیر کانال هوا پروفیل چنل را قرار داده به صورت عمود به دیوار جانبی و به وسیله پیچ هی متری و یا اصطلاحا راد که از یک سوی به سقف متصل شده و در سوی دیگر آن از سوراخهای روی پروفیل گالوانیزه عبور داده و با مهره و واشر به ساپورت گالوانیزه وصل شده و کانال هوا روی یو چنل قرار میگیرد.

برای بازدید از صفحه اینستاگرام اینجا کلیک کنید.

چنل گالوانیزه

بر اساس وزن کانال هوا که به ابعاد کانال و ضخامت ورق کانال وابسته است ابعاد ساپورت سوراخدار نیز انتخاب می گردد.

ابعاد ساپورت سوراخدار گالوانیزه بر اساس جدول ذیل می باشد :

 

قیمت واحدمتراژ هر شاخهضخامت ورقابعاد ساپورتردیف
به دلیل نوسانات تماس بگیرید2 متری0.815*301
3 متری120*302
4 متری1.120*353
4 متری1.2535*354
4 متری220*405
4 متری240*406