نوار درزگیر آلومینیومی

نوار درزگیر آلومینیومی را به منظور پر کردن و پوشش دادن درزهای بین عایق ها مورد استفاده قرار می گیرد، از مزایای چسب آلومینیومی چسبندگی بسیار بالای آن می باشد ، به همین منظور در زمینه های متفاوتی از چسب آلومینیوم مورد مصرف قرار می گیرد، در عایق های لوله ای به دلیل اینکه هر شاخه عایق لوله ای 2 متر طول می باشد به همین دلیل درز بین 2 شاخه لوله و همچنین در عایق های رولی نیز به دلیل اینکه عایق های رولی با عرض 1 متر الی 1.20 متر ارائه می شود بر این اساس درز بین دو عایق رولی را نیز به وسیله نوار درزگیر آلومینیومی پوشانده می شود، کیفیت تیپ آلومینیوم به چسبندگی و ضخامت روکش آلومینیوم بستگی دارد، نوار درزگیر آلومینیوم در عرض های 5 و 7 و 10 سانتیمتر در بازار موجوذ می باشد و همچنین در تمامی عرض های موجود روکش آلومینیوم به صورت نخدار و ساده ارائه می شود و همچنین در ضخامتهای مختلفی نیز موجود می باشد از جمله 30 میکرون ، 40 میکرون ، 80 میکرون ، 130 میکرون ، 170 میکرون و ….. که بسته به محیط و حساسیت و اهمیت مورد استفاده قرار می گیرد .