نوار درزگیر الاستومری

از این نوار که از عایق الاستومری برش خورده به صورت روکش چسب مسلح یا نخدار در عرض های مختلف به طور مثال 2 – 3 و 5 سانتیمتر و همچنین در ضخامت های متفاوت از 2 میلیمتر تا 6 میلیمتر به منظور درز های عایق کاری و ویا دور فلنچ کانال برای جلوگیری از اتلاف انرژی و تکمیل عایق کاری استفاده می گردد . تیپ الاستومری به صورت رول 10 متر طول تولید و به فروش می رس